FONTES RERUM / družstvo pro ekonomická, politická a sociální studia

Aktuality

Záznam z diskuze "Quo vadis Rzeczpospolita Polska?"


youtube.com

Panelová diskuze "Quo vadis Rzeczpospolita Polska?", která se bude konat 29. září v 17.00 hodin v místnosti č. 217 v Klubu techniků na Novotného lávce 5, Praha 1.
Havel před listopadem 1989 uzavřel dohodu. Putinova neznámá cesta. Pamětníci bez obalu.

(parlamentnilisty.cz)

Publikace

Sborníky je možno objednat v družstvu FONTES RERUM nebo zakoupit v termínu a místě konání aktuálního semináře.


Sborník č. 1:
Evropská Unie ANO! Evropská měnová unie? (datum konání: 18. 10. 2001)
Má globální teror vliv na globální /českou ekonomiku? (datum konání: 12. 12. 2001)


Sborník č. 2:
Státní bankrot v Argentině: lekce pro Českou republiku? (datum konání: 11. 4. 2002)
Státní rozpočet na rok 2003 a fiskální výhled do roku 2006 (datum konání: 10. 10. 2002)


Sborník č. 3:
Přistěhovalci: naděje či hrozba pro Českou republiku? (datum konání: 24. 1. 2002)
Budoucnost státu sociálních služeb v České republice (datum konání: 19. 11. 2002)
(Aneb jak se vyrovnat se stárnutím populace, fiskální krizí a výzvami globalizace?)


Sborník č. 4:
Public Private Partnership (datum konání: 30. 1. 2003)
(Aneb jak stavět dálnice a mnoho jiného, když erár nemá peníze?)
Financování českého zdravotnictví (datum konání: 27. 2. 2003)
(Aneb jak zatáhnout sekyru zdravotních pojišťoven)


Sborník č. 5:
Quo vadis Rusko? (datum konání: 25. 3. 2003)
Svět po válce v Iráku (datum konání: 24. 4. 2003)
(Jaký bude svět, kde je pouze jedna supervelmoc? Co bude s OSN, NATO a EU?)

Sborník č. 6:
Fiskální reforma české vlády: 2004 - 2006 (datum konání: 17. 6. 2003)
Rakouská zkušenost se vstupem do EU (datum konání: 25. 9. 2003)


Sborník č. 7:
Energetická politika (datum konání: 4. 11. 2003)
(Co nás čeká: jádro, hnědé uhlí, dovozy anebo šetření?)
Bankroty jako součást ozdravení ekonomiky (datum konání: 4. 12. 2003)
(Aneb proč to pořád nejde?)


Sborník č. 8:
Sociální stát, globalizace aneb smysl soudobých fiskálních reforem(datum konání: 19. 2. 2004)
Problémy financování dopravní infrastruktury (datum konání: 15. 4. 2004)
(Dálnice, železnice, vodní cesty - kde na ně vzít?)


Sborník č. 9:
Proč se někteří muslimové uchylují k terorismu? (datum konání: 25. 5. 2004)
(Islám, bída či Pax Americana?)
Jak české, polské, slovenské a maďarské zemědělství obstojí v EU? (datum konání: 24. 6. 2004)
(Bude konkurencí pro rakouské zemědělce?)


Sborník č. 10:
Hospodářská politika v 21. století?! (datum konání: 29. 9. 2004)
(Co ještě může dělat (český) stát v hospodářské politice po vstupu do EU a pod tlakem globalizace?)
Ekologická daňová politika (datum konání: 16. 11. 2004)


Sborník č. 11:
Pensijní reforma v České republice (datum konání: 2. 12. 2004)
(Kdy se dočkáme a čeho?)
Byly komunismus a národní socialismus stejným zlem?
(datum konání: 20. 1. 2005)


Sborník č. 12:
Jaké nás čekají daňové změny v roce 2006? (datum konání: 10. 3. 2005)
(Dostanou daňové úlevy bohatí či průměrný občan?)

Imigrace do České republiky
(datum konání: 21. 4. 2005)
(Co s tím má a může dělat stát? Proč nefunguje imigrační politika MPSV?)


Sborník č. 13:
Květen 1945 vítězství anebo osvobození? (datum konání: 10. 5. 2005)
(Seminář k 60. výročí od konce II. světové války)

Evropská ústava, kam s ní?
(datum konání: 23. 6. 2005)
(Dead or alive? A co Euro?)


Sborník č. 14:
Čína 21. století - mírový vzestup nové supervelmoci? (datum konání: 22. 9. 2005)
(Kdy předstihne Japonsko a kdy bude připojen Tchaj-wan)

Zákoník práce
(datum konání: 27. 10. 2005)
(Jaký zákoník práce potřebujeme pro dosažení hospodářského růstu a udržení sociální soudržnosti v dobách globalizace)


Sborník č. 15:
Liberalizace světového obchodu (datum konání: 2. 2. 2006)
(Co přinese jednání WTO v Hong-Kongu? Přispěje k rozvojovým cílům tisíciletí? Pomůže anebo uškodí chudším zemím?)

Perspektivy českého zemědělství
(datum konání: 13. 4. 2006)
(Co bude do a po roce 2013?)


Sborník č. 16:
Budoucnost české zahraniční politiky (datum konání: 30. 5. 2006)
(EU, NATO, V 4 a kdo jsou spojenci České republiky?)

Volební pat roku 2006 a co z něj plyne pro českou politiku?
(datum konání: 29. 6. 2006)


Sborník č. 17:
Americká vojenská základna /stanice v ČR? Důvod k radosti či k obavám? (datum konání: 5. 10. 2006)
(Kolik vojáků tu bude? Proti komu to bude? Zvětší či zmenší to naši bezpečnost? Budou stát američtí vojáci mimo české zákony?)
Euro - opuštěný sirotek?
(datum konání: 9. 11. 2006)
(Levice ho chce, ale ne moc nadšeně neboť nutí k šetření, nechce ho pravice, ale proč vlastně? Jaká je úloha ČNB při zavedení Eura? A proč není slyšet průmysl?)


Sborník č. 18:
Co bude znamenat REACH pro ČR? (datum konání: 19. 12. 2006)
(REACH = Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals, tedy registrace, vyhodnocování a schvalování chemických látek. Zachrání REACH naše zdraví anebo zničí část našeho průmyslu?)

Ukrajina - kam se vydá? (datum konání: 16. 1. 2007)
(Kam se vydá Ukrajina? Na Západ? Na Východ? Jak se tam podniká? Chce ji skutečně EU za člena?)


Sborník č. 19:
Jaká je a bude role USA v globalizovaném světě? (datum konání: 13. 3. 2007)
(Jediná supervelmoc, světový četník či Řím na vrcholu slávy?)

Energetická bezpečnost ČR - co je třeba pro ni udělat?
(datum konání: 3. 4. 2007)
(Šetřit, dostavět Temelín, kopat hnědé uhlí, stavět zásobníky, hledat ropu v Africe či na Sibiři anebo ode všeho trochu?)


Sborník č. 20:
Školství jako motor českého hospodářského růst? (datum konání: 26. 4. 2007)
Rusko - co od něj můžeme čekat a jakou bude mít budoucnost?
(datum konání: 12. 6. 2007)
(Co je hlavním problémem Ruska: populační krize, vodka, brain drain, islám, Čína, USA, řízená demokracie, nedostatek vize anebo něco úplně jiného?)


Sborník č. 21:
President Edvard Beneš a jeho vliv na současnou českou domácí i zahraniční politiku? (datum konání: 11. 9. 2007)
Irán - vítěz akcí USA na Středním Východě?
(datum konání: 23. 10. 2007)


Sborník č. 22:
Je Česká republika v roce 2007 100% právním státem? (datum konání: 27. 11. 2007)
(Anebo jen na 75% či na 50%?)

Klimatické změny a co s nimi?
(datum konání: 13. 12. 2007)


Sborník č. 23:
Jak dál s exportním financováním a jakou úlohu v něm má hrát stát?
(datum konání: 27. 11. 2007)
60 let od února 1948
(datum konání: 26. 2. 2008)
(Co nám dalo a vzalo 41 let, které byly potom)


Sborník č. 24:
Rusko, EU a Česká republika (datum konání: 11. 3. 2008)
(Diskuse o vzájemných ekonomických a politických vztazích)

Církevní restituce v ČR
(datum konání: 29. 4. 2008)
(Je ďábel skrytý v detailech? Co bude s katedrálou? Jsou církevní nároky konečné? Jaký je vztah ke konkordátu? Je to odluka státu a církve?)


Sborník č. 25:
Americká hypoteční a světová finanční krize (datum konání: 22. 5. 2008)
(Jaké jsou jejich dopady na Českou republiku?)

Je uznání nezávislosti Kosova řešením problémů na Balkáně anebo jen otevírá další kolo násilí na Balkáně i jinde na světě?
(datum konání: 18. 6. 2008)


Sborník č. 26:
Ekonomické reformy roku 1968 a jejich vliv na vývoj po roce 1989 (datum konání: 9. 9. 2008)
(Manažerská revoluce, osvícené centrální plánování, samospráva, či ještě něco úplně jiného?)
Rusko, Gruzie a Kavkaz: nový světový pořádek?
(datum konání: 3. 10. 2008)


Sborník č. 27:
Americká finanční krize a její dopady na Českou republiku (datum konání: 21. 10. 2008)
Energetická politika České republiky
(datum konání: 11. 12. 2008)
(Zpráva Pačesovy komise, dostavba Temelína, těžba hnědého uhlí)


Sborník č. 28:
Biopaliva: dobrý nápad anebo zločin vůči chudým a přírodě? (datum konání: 5. 2. 2009)
Bude se opakovat Velká deprese?
(datum konání: 5. 3. 2009)


Sborník č. 29:
Moldavsko, těžce zkoušená země v geopolitickém zlomu (datum konání: 12. 5. 2009)
Euro: kdy je reálné jeho zavedení v ČR?
(datum konání: 4. 6. 2009)


Sborník č. 30:
Reforma čerpání peněz z fondů EU (datum konání: 22. 9. 2009)
Podpora malého a středního podnikání
(datum konání: 26. 11. 2009)


Sborník č. 31
Globální finanční a ekonomická krize a její východiska
(konference, 20. 5. 2009)


Sborník č. 32:
Světová finanční a hospodářská krize: je to už za námi? (datum konání: 17. 12. 2009)
(Světlo, které vidíme je světlo na konci tunelu anebo protijedoucí vlak?)

Strategie fiskální konsolidace aneb exit strategie?
(datum konání: 28. 1. 2010)
(Anebo jak přejít od deficitů veřejných financí přesahujících 6% HDP k vyrovnaným
rozpočtům a euru)


Sborník č. 33:
Ukrajina - kam se vydá s novým presidentem? (datum konání: 4. 3. 2010)
(Bude dál lavírovat mezi Ruskem a Evropskou unií? Bude mluvit rusky? Co oligarchové, chtějí užší spolupráci s Moskvou? Kam se ztratil ethos „Oranžové revoluce“? Bude zdrojem nestability anebo novým konkurentem zemí z EU 10?)

Liberalizace poštovního trhu v roce 2013: šance anebo hrozba?
(datum konání: 4. 5. 2010)
(1. 1. 2013 bude nutné liberalizovat veškeré poštovní služby v České republice, další odklad EU již nebude, zlepší tento rok poštovní služby? Kolik bude stát daňové poplatníky a co udělá s Českou poštou?)


Sborník č. 34:
Poradíme si s korupcí? (datum konání: 18. 5. 2010)
(Co je obsahem „protikorupčního balíčku“ ministerstva vnitra? Jaké jsou zahraničí zkušenosti s institutem korunního svědka či spolupracujícího obviněného? Na které úrovni veřejné správy je korupce nejčastější? Mají u nás občané svobodný přístup k informacím o veřejných zakázkách?)

Přežije eurozóna ve své stávající podobě rok 2010?
(datum konání: 22. 6. 2010)
(Jaké jsou dopady hospodářské krize na eurozónu? Přispívá EURO k překonání hospodářské krize? Bude utvořena ekonomická vláda EU? Jaké je riziko úplného rozpadu eurozóny? Nemůže být řešením „Deutsche Euro“?)


Sborník č. 35:
Fotovoltaika: kde se stala chyba? (datum konání: 9. 11. 2010)
(Není to hlavně selhání elit?)

Důchodová reforma v ČR: spása anebo zmar?
(datum konání: 16. 12. 2010)


Sborník č. 36:
Poučení z IPB nekončí … (datum konání: 10. 2. 2011)
(Vhodný bič na politické protivníky nebo přerod českého bankovnictví k lepšímu?)
Co můžeme čekat od lidových revolucí v arabském světě?
(datum konání: 10. 3. 2011)
(Prosperitu a demokracii, statisíce uprchlíků, chaos, islamismus anebo rozpadlé státy ala Somálsko?)


Sborník č. 37:
Proč se zhoršují výsledky českého školství? (datum konání: 27. 4. 2011)
The mandatory private pension pillar in Hungary: An obituary
(datum konání: 4. 5. 2011)
(Povinný soukromý penzijní pilíř v Maďarsku: NEKROLOG)


Sborník č. 38:
Střední Evropa, EU a nové Rusko (datum konání: 29. 8. 2011)
Mezinárodní konference


Sborník č. 39:
Fukušima!? (datum konání: 23. 6. 2011)
(O čem to vlastně bylo? Fukušima = 10% Černobylu? Co to udělá s Japonskem? Co s Evropskou unií? Bude se dostavovat Temelín?)

Financial Transaction Tax
(datum konání: 22. 9. 2011)
Reforma stavebního spoření
(datum konání: 18.10.2011)


Sborník č. 40:
Současnost a perspektiva sociálního státu (datum konání: 3. 11. 2011)
(Má welfare state budoucnost a pokud ano, v jaké míře? Kdo ho bude financovat, když bohatí a firmy daní na teplých ostrovech?)
Čeká nás válka anebo „jen“ chaos?
(datum konání: 20. 12. 2011)
(Světová finanční a hospodářská krize se pomalu mění ve Velkou depresi. Tu ve 30. Letech definitivně vyřešila až 2. světová válka. Čelíme podobnému riziku anebo nás čeká „jenom“ chaos v ulicích velkých měst?)


Sborník č. 41:
Jaká je budoucnost eura a evropské integrace vůbec? Pokud nějaká je (datum konání: 26. 1. 2012)
(Jaká je správná pozice České republiky k problémům v eurozóně? Lavírovat jako Nečas anebo říci jasné slovo jako Tusk? Máme poskytnout 90 mld. Kč z rezerv ČNB na pomoc eurozóně skrze MMF?)
Církevní restituce
(datum konání: 28. 2. 2012)
(Restituce nebo dar? Majetek nebo užívací právo? Omluva za Gottwalda anebo Josefa II?)


Sborník č. 42:
Proexportní politika ČR (datum konání: 24. 4. 2012)
(Jaké mají být prioritní země, obory? Jaké má být financování a pojištění? Jaká je úloha EU při exportu do EU a mimo EU?)

Quo vadis Hungaria?
(datum konání: 12. 6. 2012)
(Co znamená nové směřování Maďarska pro Evropskou unii? Co znamená pro sousedy a co pro Českou republiku?)


Sborník č. 43:
Spojené státy v 21. století - United States in 21th Century (datum konání: 14. 6. 2012)
(Jaká bude politika a geopolitické postavení USA? Budou USA osamělou supervelmocí jako na konci 20. století anebo to bude vše jinak? Nebudou USA preferovat Pacifik vůči Severnímu Atlantiku? Jaké budou vztahy USA a Evropské Unie? Jaké budou česko-americké?)

Restituční tečka a církevní restituce (datum konání: 18. 9. 2012)
(Budou církevní restituce posledními restitucemi v ČR?)


Sborník č. 44:
Rozšíření EU: DEAD OR ALIVE?(datum konání: 9. 10. 2012)
(Vstoupí někdy Turecko do EU? A co Západní Balkán, Ukrajina, Moldávie a Bělorusko? Jak atraktivní je členství v EU z pohledu kandidátské země?)

Česko - polské vztahy: současnost a perspektivy
(datum konání: 8. 11. 2012)


Sborník č. 45
Izrael: Dnes a zítra
Israel: Today and Tomorrow
(datum konání 4. 12. 2012)
Registrační pokladny – poptávka po reparátu?!
(Zavedeme loterii jak na Tchaj – wanu?) (datum konání 29. 1. 2013)


Sborník č. 46
Důchodová reforma, jak bude fungovat bez II. pilíře? (datum konání 26. 2. 2013)
(Anebo nepůjde II. pilíř zrušit? Čeká nás nekonečné prodlužování důchodového věku? Jak významné budou předdůchody? Co dá lidem III. pilíř? Za co „dává“ stát 3% z hrubé mzdy k 2% vlastních úspor?)
Finanční spoluúčast zaměstnanců (datum konání: 11. 4. 2013)


Sborník č. 47
Krize v eurozóně – je světlo na konci tunelu? (datum konání: 25. 4. 2013)
(Jak změnil Kypr eurozónu? Jak dlouho bude trvat kontrola toků kapitálu? Je správné, že velcí vkladatelé poprvé zaplatí? Kdo bude další?)
Aktuální otázky vztahů EU – Rusko: spojenci, partneři, konkurenti či nepřátelé? (datum konání: 15. 5. 2013)


Sborník č. 48
Národní osvobození a jeho dopad na současnou ČR a její konkurenceschopnost v globalizovaném světě (datum konání: 29. 5. 2013)
ČLR: kdy bude největší ekonomikou světa a kdy supervelmocí? (datum konání: 18. 6. 2013)
(Můžeme očekávat strategické partnerství EU – ČLR?)


Sborník č. 49
České zdravotnictví: Jak dál? (datum konání: 23. 10. 2013)
(Zlepší se péče? Změní se struktura? Kolik budeme platit a za co a jakým způsobem? Kolik bude zdravotních pojišťoven?)
Kam bude Německo Směrovat svůj vývoj i vývoj celé EU po letošních volbách? (datum konání: 27. 11. 2013)
(Bude velká koalice? Pokud ano, kterým směrem povede EU? Funguje ještě Německo – francouzský motor evropské integrace? Co udělá Energiewende s Německem i celou EU)


Sborník č. 50
Má smysl prolomení územních ekologických limitů těžby uhlí v severních Čechách? (datum konání: 4. 12. 2013)
(Co má přednost: historické osídlení anebo uhlí pod ním? Stojí vytěžené uhlí a pracovní místa za nevratné změny v krajině? Nemělo by případné prolomení limitů odsouhlasit referendum v Ústeckém kraji? Jaká bude role státu při případné těžbě za limity?)
Quo vadis Ukrajina? Asociace s EU anebo Euroasijský svaz?(datum konání: 27. 11. 2013)
(Bude dál lavírovat mezi Moskvou a Bruselem? Je asociační dohoda s EU opravdu ještě na stole? Co vlastně chtějí ukrajinští oligarchové?)


Sborník č. 51
Eurozóna, euro a Česká republika(datum konání 3. 3. 2014)
Mezinárodní konference pod záštitou Skupiny Progresivní Aliance Socialistů a Demokratů v Evropském Parlamentu